Algemene disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Hamann Advocaat geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op deze website weergegeven teksten bevatten geen adviezen of aanbevelingen. Op de inhoud daarvan kan niet zonder meer worden afgegaan. Hamann Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het overnemen, gebruiken of toepassen van de op deze site voorkomende gegevens door bezoekers. Hamann Advocaat is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.