Actualiteiten

Podcast over de Omgevingswet

07 Februari 2024Janina Hamann op de Real Estate Masterclass podcast over de Omgevingswet

Onlangs mocht ik weer iets komen vertellen over mijn vakgebied op de podcast van Real Estate Masterclass.

Wij hebben het gehad over de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan. De Omgevingswet vervangt 26 wetten en heel veel aanvullende regelingen. Het is de  grootste wetswijziging sinds invoer Grondwet in 1848. Een omstreden wet die al zo’n 6x is uitgesteld en waar veel kritiek vanuit Eerste Kamer en de Raad van State op is gekomen.

 

Het motto van de Omgevingswet is "Eenvoudig beter”. Wij zullen de komende jaren zien of die belofte waar kan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat een initiatiefnemer vanaf 1 januari 2024 met een oogopslag in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kan zien welke regels gelden en welke vergunningen nodig zijn. Zie deze site voor het DSO: pre.omgevingswet.overheid.nl.... Het DSO is de vervanger van www.ruimtelijkeplannen.nl en het Omgevingsloket Omgevingsrecht (OLO): www.omgevingsloket.nl.  Deze twee sites zullen op termijn uit de lucht worden gehaald.

 

Met de Omgevingswet moet er een cultuurverandering teweeg worden gebracht: van "Nee, tenzij” naar "Ja, mits”. Waar onder het oude recht gold dat geen vergunning kon worden verleend tenzij aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, moet het onder de Omgevingswet zo zijn dat de basishouding is dat een vergunning kan worden verleend tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Wij zullen zien hoe dat in de praktijk uitpakt.

 

Een aantal termen worden ook anders. Waar wij het voorheen hadden over bestemmingsplannen, gaat het nu om omgevingsplannen. Alle bestemmingsplannen worden omgezet in omgevingsplannen. Elke gemeente heeft nog maar 1 omgevingsplan waar alles instaat.

 

In plaats van een "goede ruimtelijke ordening”,  spreekt de Omgevingswet over een "fysieke leefomgeving” en een "evenwichtige toedeling van functies en locaties”. Beetje containerbegrippen, met de tijd zullen wij er meer een gevoel bij krijgen wat daarmee wordt bedoeld.

 

Verder van belang is de zogenaamde "knip”: voor een bouwwerk heb je straks mogelijk twee vergunningen in plaats van 1 nodig. Eentje voor het ruimtelijke gedeelte en de ander voor het technische gedeelte. Je kunt je afvragen of dat het nou makkelijker maakt: iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/knip/

 

Het is voor gemeente mogelijk om onder de Omgevingswet met de tijd meer vergunningvrij te laten maken. Dat kan lastig worden voor de financiering van projecten. Geldverstrekkers willen toch vaak een onherroepelijke vergunning. Ook hier zullen wij in de komende jaren zien hoe hiermee in de praktijk zal worden omgegaan. Wellicht dat een juridisch advies van een advocaat/jurist helpt of dat gemeenten te zijner tijd bereid zullen zijn om een schriftelijke verklaring af te leggen.

 

De vergunning van rechtswege komt te vervallen. Hierdoor heeft de gemeente geen stok meer achter de deur om tijdig beslissing te nemen. Gemeentes kunnen wel nog in gebreke worden gesteld. Als een gemeente niet binnen twee weken een beslissing neemt, staat de weg naar de rechter open.

 

Participatie wordt een aanvraagvereiste maar dat betekent niet dat je ook daadwerkelijk aan participatie hoeft te hebben gedaan. Vooralsnog is het doorgaans een afvinkpunt.

 

Conclusie: er gaat best wat veranderen maar het is nou ook weer niet zo dat het hele rechtsgebied 180 graden anders is. Vooral aan het begin blijft veel inhoudelijk nog hetzelfde, alleen het staat in een andere wet. De digitale kant van de Omgevingswet - dus het DSO waar alle omgevingsplannen staan en aanvragen worden ingediend - zal wennen zijn. Met de tijd zullen wij zien wat er in de praktijk concreet gaat wijzigen en of de Omgevingswet ons echt dat gaat brengen wat de bedoeling was. Het gaat voorlopig in ieder geval wel meer werkdruk opleveren voor gemeenteambtenaren, juristen, advocaten en rechters. De Raad van State heeft al aangegeven de komende 5 jaar heel goed te zullen toetsen: www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/raad-van-state-kritisch-op-plannen-de-jonge

Beluister podcast

Alle artikelen

Andere artikelen:Meer artikelen