Actualiteiten

Podcast over de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen (Wkb)

06 Maart 2024Podcast over de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen (Wkb)

Podcast over de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen (Wkb)

Onlangs was ik wederom te gast bij De Vastgoed Podcast. Deze keer ging het over de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb).

 

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking getreden. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. Met deze wet is een nieuw beroep in het leven geroepen, namelijk dat van de zogenaamde kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger is een onafhankelijke partij die door diegene die wil bouwen moet worden ingeschakeld. Gedurende het bouwproces houdt de kwaliteitsborger in de gaten of de aannemer zijn werk goed doet. Als dat niet zo is, rapporteert de kwaliteitsborger dat terug aan de gemeente.

 

Kwaliteitsborger hoeft voorlopig alleen te worden ingeschakeld voor gebouwen die in de zogenaamde gevolgklasse 1 vallen. Overzicht van de verschillende gevolgklassen zijn op deze site te raadplegen: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/kwaliteitsborging/bouwwerken-gevolgklasse/. Het gaat vooralsnog alleen om "kleine” gebouwen, zoals woningen en dan gedurende 2024 ook nog eens alleen nieuwbouw. Iemand die een bestaande gebouw wil verbouwen, heeft voorlopig - in ieder geval tot eind 2024 - niet de verplicht om een kwaliteitsborger in te schakelen.

 

Wat gebeurt er als je een gebouw in gevolgklasse 1 gaat bouwen en een kwaliteitsborger moet inschakelen? Zie dit schema: https://vng.nl/sites/default/files/2023-10/schema_toezicht_en_handhaving_wkb.pdf.

 

Alle gecertificeerde kwaliteitsborgers vind je op deze site: https://register.tlokb.nl/kb/.

 

Belangrijk voor aannemers is dat zij door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek sneller aansprakelijk worden gesteld: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/kwaliteitsborging/privaatrecht-wet-kwaliteitsborging/aansprakelijkheid-wet-kwaliteitsborging/.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVJ2RSgWt0w

Alle artikelen

Andere artikelen:Meer artikelen